Friday, 27 July 2012

Norma-norma Yang Baik Dalam Perhubungan Suami Isteri

Tema 
- Peranan suami isteri dalam rumahtangga.

Persoalan
- Persoalan keperluan kepada isteri yang cantik dan budiman menjadi pasangan hidup.
- Persoalan perempuan yang bagus akan menjadi dan disanjung ramai.
- Persoalan suami isteri harus persefahaman untuk menggelakkan pergaduhan.
- Persoalan suami tempat isteri bergantung hidup.
- Persoalan suami yang tidak bertanggungjawab akan mengakibatkan isterinya menderita.
- Persoalan persefahaman suami isteri sampai ke tua.

Ciri-ciri :
- 7 rangkap , setiap rangkap 2 baris
- Berirama jeda
- Rima akhir terikat iaitu a,a,a,a
- Kesatuan idea

Nilai Estetika
                                                    Anafora : Isteri-isteri, suami-suami, perempuan-perempuan
Aliterasi : ( banyak )
Bahasa Asing : Iman
                              Hyperbola : isteri cantik permainan mata
Sinkof : tak
                             Metafora : sungguh suami pegang kuasa
                              Inversi : sekata hendaknya sampai ke tua

Nilai Kemanusiaan

  • Hormat-menghormati
  • Bertanggungjawab
  • Memahani
  • Bertolak ansur
  • Keimanan
  • Kasih sayang 
  • Persefahaman Thanks Reading :)

No comments:

Post a Comment